Lyø kirke
1.jpg
4.jpg
7.jpg
 
   
     
 
 
 
Menu  

Vielse

 

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i folkekirken, ved at lade jer vie borgerligt hos kommunen (evt. med efterfølgende kirkelig velsignelse) eller ved at lade jer vie i et andet trossamfund.

 

Enhver, som er medlem af folkekirken, har ret til at få foretaget en vielse i sit bopælssogn.

Det er dog også muligt, at vielsen kan finde sted i en anden kirke, som har særlig betydning for en af parterne.

 

Vielse i folkekirken

 

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i folkekirken. Den ene eller begge skal være medlem af folkekirken.

Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne.

 

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis man

  • tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet),
  • har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn).

 

I ovennævnte tilfælde har man derfor altid ret til at få foretaget en vielse i en anden kirke end den, som man normalt hører til.

 

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om man har en særlig tilknytning. Det afhænger her af præstens skøn, om man kan få foretaget vielsen i en kirke uden for det sogn, hvor man bor.


I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at vielsen skal foregå.

 

Før vielsen skal I hos bopælskommunen indhente en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.

I vil inden vielsen få lejlighed til at deltage i en samtale med præsten for at gennemgå vielsens forløb. I aftaler ligeledes med præsten valg af salmer og evt. valg af musik.

Til vielsen skal (ud over brudeparret og præsten) mindst 2 vidner være til stede.

 

 
 
 
 
  Lyø kirke, Kirkestræde 11, 5600 Fåborg